Balahapur Halt/BLHR Railway Station, Local/Passenger trains

Train Arr Avg Dep Avg Halt PF
53624⇒63316 10:52:00+1:32 10:53 +1:32 1m --